Fokusnyhet

Det er bekrefta smitte med Covid-19 i Eidfjord kommune i løpet av dei siste dagene. Det har vore gjennomført smittesporing, og me har god oversikt så langt. 

Regjeringa innfører regionale tiltak for fleire kommunar i Vestland som ligg i føretaksaksområdet til Helse Bergen. Tiltaka gjeld frå fredag 3. desember kl 21.00 og inntil vidare.
Eidfjord er ikkje blant desse tiltakskommunane, men smittesituasjonen vert følgd tett. 

Statsforvaltaren har etter møte med kommunane og helseføretaka i bergensområdet, i dag 03.12.21, sendt tilråding om forskrift til Helsedirektoratet for vidare vurdering.

 

Regjeringa innfører nasjonale reglar og anbefalingar frå 1 desember. Statsminsteren sin klare bodskap på pressekonferansen 30.11.21, er at pandemien ikkje er over. Men er i ein ny fase. 

Eidfjord har starta opp med å gje 3 dose koronavaksine.

Kjempeinnsats av Lægreid skule og Eidfjord under årets TV-aksjon!

Bruk røysteretten din!

Invitasjon til jubileumskonferansen "Hardangervidda nasjonalpark 40 år"

  • Dato: 8. - 9. september 2021 i Eidfjord

Regjeringa går til andre trinn i gjennopningsplanen frå midnatt, natt til torsdag 27. Mai. 

Etter omfattande testing har me heldigvis ikkje avdekka nye smittetilfelle i Eidfjord kommune. Dei tiltaka som vart sett i verk 6. mai vert difor avvikla natt til 15.05.2021. Takk til alle som har bidrege til å avgrensa smitten i Eidfjord.