Fokusnyhet

Ordførar, Anders Vatle, sender påskehelsing på video til alle innbyggjarar og hyttefolk i Eidfjord.

Grunna smittesituasjonen i Noreg innfører regjeringa strengare nasjonale tiltak, gjeldande frå 25. mars 2021 og inntil vidare.
4 april kom Helseminister Bent Høie med fylgjande beskjed: `Vi blir nøydde til å vidareføra dei nasjonale tiltaka til 14. april`

Det vert ingen endring i tiltaksnivået for Eidfjord etter Regjeringa sin pressekonferanse 09.03.21. 
Eidfjord fortsett på nasjonalt tiltaksnivå.
Men samstundes varslar Regjeringa at det kan koma innstramingar om smittespreiinga ikkje går ned nasjonalt. 

Regjeringa har i dag beslutta at Eidfjord, saman med nabokommunane Voss og Ullensvang går tilbake på nasjonalt tiltaksnivå, med verknad frå måndag 22. februar kl 00:01