Tinnhølvegen opnar fredag 28. juni

Tinnhølvegen opnar for sesongen fredag 28. juni kl 09:00. 

Kortbetaling er mogleg i billettbua på Tråastølen, for årskort og enkelttur. 
Er du innbyggjar i Eidfjord og ynskjer årskort - må dette kjøpast i resepsjonen på kommunehuset.

 Prisar

  • Pr. tur kr. 200,-
  • Årskort kr. 750,-
  • Årskort innbyggjarar i Eidfjord kr. 350,- (kun i resepsjonen på kommunehuset)

Parkeringsforskrift

Eidfjord kommunestyre vedtok 6.5.24 ny forskrift om atferdsreglar og parkering på og ved Tinnhølvegen.  Sak nr 24/046.  Forskrifta er publisert på lovdata.no go kan lesast i sin heilheit der:

Forskrift om atferdsreglar og parkering på og ved Tinnhølvegen

Eige ansvar

Tinnhølvegen er ein bomveg og er open i perioden siste fredag før 1 juli, til 1 oktober kvart år. Etter 1 oktober skjer eventuell ferdsel på eige ansvar.