Offentleggjering av vallister til kommunevalet 2023

Eidfjord valstyre har 26.04.23 godkjent fylgjande 4 lister

Listene finn du òg i ekspedisjonen på kommunehuset. Klage etter vallova § 6-8 må framsetjast innan 7 dagar etter offentleggjering – 19. mai 2023.