Skulefritidsordninga (SFO)

Skulefritidsordninga (SFO)

Påmelding SFO

Kva tilbyr me?

  • Skulen har heildagstilbod i SFO
  • Leksehjelp på småtrinnet måndag og tysdag 13.20 - 14.05
  • Samarbeid med kulturskulen for elevar som har timar der

Kven kan få tilbodet?

Elevar frå 1. - 4. klasse kan melda seg på.

Kvar held SFO til?

SFO held til i kjellaretasjen på Lægreid skule

Kva kostar det?

SFO
Tilbod Pris
Ettermiddagstilbod 1 654
Morgontilbod 440
Pris ei ferieveke 1 134
Pris enkeltdagar i ferie 283
Reduksjon i pris, leksehjelp -181

Frå 1.august 2021 vil redusert foreldrebetaling til foreldre med lav inntekt også gjelde for 3. og 4.trinn, i tillegg til tidlegare ordning for elevar på 1. og 2. trinn. Det inneber at ein heiltidsplass eller deltidsplass på SFO ikkje skal koste meir enn maksimalt seks prosent av husholdninga si samla personinntekt.

Moderasjonsordningar 

Vedtekter SFO

Adresse

Skulevegen 4
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
07.30 - 08.30
13.20 - 16.30