Skulefritidsordninga (SFO)

Skulefritidsordninga (SFO)

Påmelding SFO

Kva tilbyr me?

  • Skulen har heildagstilbod i SFO
  • Leksehjelp på småtrinnet måndag og tysdag 13.20 - 14.05
  • Samarbeid med kulturskulen for elevar som har timar der

Kven kan få tilbodet?

Elevar frå 1. - 4. klasse kan melda seg på.

Kvar held SFO til?

SFO held til i kjellaretasjen på Lægreid skule

Kva kostar det?

Frå hausten 2023 vert det billigare å kjøpa plass i SFO.

 

Moderasjonsordningar 

Vedtekter SFO

Årsplan SFO (PDF, 632 kB)

Redusert foreldrebetaling

Du kan ha rett til redusert foreldrebetaling på SFO i 1.-4.klasse. Ein heiltildsplass eller deltidsplass på SFO skal ikkje koste meir enn maksimalt seks prosent av husholdninga si samla personinntekt.

Søk om redusert foreldrebetaling

Adresse

Skulevegen 4
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
07.30 - 08.30
13.20 - 16.30