Varm skulemat

Elevane på Lægreid skule har tilbod om eit varmt måltid kvar dag. Tilbodet er delt inn i to grupper: 1.- 4. klasse, og 5. - 10. klasse.

Påmelding

Varm skulemat - påmelding

Varm skulemat - prisar

 • Påmelding gjeld til det vert gjort endring av samtykke i Visma Flyt Skole
 • Påmelding/avmelding må vera lagt inn i Visma Flyt Skole før den 20. i inneverande månad, og vert gjeldande frå den 1. i påfølgande månad

Gje melding til skulen dersom eleven har allergiar, og hugs å levera lege-erklæring.

1. - 4. klasse

 • Det er fast pris pr. månad pr. elev, uavhengig av feriar og fridagar.
 • Elevane har skulemåltid fire dagar i veka.
 • Kvar onsdag må dei sjølve ha med matpakke pga uteskule

5. - 10. klasse

 • Det er fast pris pr. månad pr. elev, uavhengig av feriar og fridagar.
 • Elevane har skulemåltid fem dagar i veka.

Elles

 • Det vil kun vera vatn som drikke til alle måltida på samfunnshuset.
 • Ingen syskenmoderasjon
 • Elevane kan ikkje reservere seg for enkeltmåltid eller enkeltdagar i perioden. Ta med matpakke om det er noko som ikkje fell i smak på menyen.
 • Eidfjord kommune har ansvar for foreldrebetalinga for måltida. Det er månadleg innbetaling. Kommunen sender ut rekning rundt den 6. kvar månad. Betalingsfrist 14 dagar etter fakturadato.
 • Ved manglande betaling kan kommunen sei opp plassen med ein månads skriftleg varsel.
 • Einingsleiarane i oppvekst og rådmann er administrativt ansvarlege for ordninga.
 • Det kjem ut informasjon om meny (gjeld for tre veker) via Visma Flyt Skole, og på infoskjerm på samfunnshuset.

Har du spørsmål, ta kontakt med skulen på telefon eller send e-post til skule@eidfjord.kommune.no
 

Adresse

Lægreidsvegen 5
5783 Eidfjord