Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnet sin totale innsats for å oppretthalda, betra og fremja innbyggjarane si helse. Målet er å bidra til ein jamnare sosial fordeling av faktorar som påverkar helsa.

Folkehelse handlar om å få flest mogeleg til å oppnå gode opplevingar gjennom året, fri for belastande bekymringar, plagar og ytre skadelege påverknader. Målet er at vekene skal flyta best mogeleg og helsa kjennes god.

Alle i Eidfjord skal kunne oppleva ein triveleg kvardag. Me har fleire tilbod for å betra folkehelsa:

Meir om folkehelsearbeid i kommunane

Kontakt

Lisbeth Bygstad Celik
Einingsleiar
E-post
Telefon 53 67 53 94
Mobil 97 63 39 56

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00