Folkehelse, friskliv og meistring

Folkehelsearbeid er samfunnet sin totale innsats for å oppretthalda, betra og fremja innbyggjarane si helse. Målet er å bidra til ein jamnare sosial fordeling av faktorar som påverkar helsa.

Folkehelse handlar om å få flest mogeleg til å oppnå gode opplevingar gjennom året, fri for belastande bekymringar, plagar og ytre skadelege påverknader. Målet er at vekene skal flyta best mogeleg og helsa kjennes god.

Alle i Eidfjord skal kunne oppleva ein triveleg kvardag. Me har fleire tilbod for å betra folkehelsa:

Friskliv og meistring

Ynskjer du å oppnå betre helse? Treng du hjelp til å meistre kvardagen? Friskliv og meistring er eit interkommunalt tilbod for innbyggarar i Vaksdal, Eidfjord, Ulvik og Voss herad.

Friskliv og meistring - Voss herad 

Friskliv og meistring på facebook

Meir om folkehelsearbeid i kommunane

Kontakt

Kari Lægreid
Førebyggingskoordinator
E-post
Mobil 95 10 22 55

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00