Fysioterapi video

Iren snakkar om akutte ryggsmerter, og viser øvingar for ryggen.

Iren snakkar om skuldersmerter, og viser øvingar for skulder.