Skuldersmerter

Iren snakkar om skuldersmerter, og viser øvingar for skulder.