Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam tilbyr støtte og oppfølging til personar som har akutt behov for hjelp grunna kriser, ulykker eller katastrofar.

Kven får tilbodet?

Me gjev og tilbod til familie, vener, barnehage, skule, arbeidsplassar og nærmiljø.

Dersom det er behov for oppfølging av dei kriseramma etter akutt fasen, vert dei  kriseramma overført til dei ordinære hjelpeinstansane i kommunen, eventuelt vurdert tilvist til spesialisthelsetenesta.

Korleis få tilbodet?

  • Ta kontakt med legekontoret på dagtid
  • Ring Legevakt på 116117 kveld/natt/helg

 Det er legevakt eller andre offentlige instansar som kontaktar psykososial krisegruppe. 

Helsedirektoratet sine Psykososiale tiltak

Kontakt

Næraste legevaktsentral
Nærast legevakt for Eidfjord er Voss
Telefon 56 53 04 30
Mobil 116 117
Legekontor Eidfjord
Mobil 53 67 35 50

Tast 1 om du treng strakshjelp

Ope alle kvardagar frå  08.00 – 15.00.
Legevakt kvar dag frå 08.00 - 16.00

Telefontid:
08:00-10:00
13:00-15:00

Legevakt telefonnr. 116117