Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam tilbyr støtte og oppfølging til personar som har akutt behov for hjelp grunna kriser, ulykker eller katastrofar.

Kven får tilbodet?

Psykososialt kriseteam har eit ekstra fokus på born og unge. Me gjev og tilbod til familie, vener, barnehage, skule, arbeidsplassar og nærmiljø.

Dersom det er behov for oppfølging av dei kriseramma etter akutt fasen, vert dei  kriseramma overført til dei ordinære hjelpeinstansane i kommunen, eventuelt vurdert tilvist til spesialisthelsetenesta.

Korleis få tilbodet?

  • Ta kontakt med legekontoret på dagtid
  • Ring Legevakt på 116117 kveld/natt/helg

 Det er legevakt eller andre offentlige instansar som kontaktar psykososial krisegruppe. 

Helsedirektoratet sine Psykososiale tiltak

Kontakt

Næraste legevaktsentral
Telefon 116117

Nærast legevakt for Eidfjord er Voss.
Tlf: 56530430

Legekontoret i Eidfjord
Telefon 53 67 35 50

Ope alle kvardagar frå  08.00 – 15.00.
Legevakt kvar dag frå 08.00 - 16.00