Utandørs aktivitetar

Med Eidfjord sin nærleik til fjord og fjell er det mange mogelegeiter for utandørs aktivitet.