Pleie og omsorgstenester

Pleie og omsorgstenester

Pleie- og omsorgstenester
Teneste Pris
Kurdøgnpris kr 3 115,-
Sal av plassar på sjukeheim kr 2 500,-
Dagopphald (Betaler for middag) Gratis
Nattopphald kr 80,-
Kortidsopphald pr døgn (dei fyrste 60 dagane) kr 155,-
Middag kr 90,-
Kvelds/frukost kr 35,-
Middag halv porsjon kr 60,-
Fotpleie kr 358,-
Frisør (gratis ved langtidsopphald, andre betalar fullt ut)
Opphald på Bygdaheimen etter 60 dagar vert utrekna etter vederlagsforskrifta (etter inntekt)