Pleie og omsorgstenester

Pleie- og omsorgstenester
Teneste Pris
Kurdøgnpris kr 3 304,-
Sal av plassar på sjukeheim kr 2 678,-
Dagopphald (Betaler for middag) Gratis
Nattopphald* kr 105-
Kortidsopphald pr døgn (dei fyrste 60 dagane)* kr 185,-
Middag kr 97,-
Middag halv porsjon kr 76,-
Frukost/lunsj/kvelds kr 40,-
Fotpleie kr 414,-
Frisør (gratis ved langtidsopphald, andre betalar fullt ut)
Tryggleiksalarm pr mnd kr 205,-
Opphald på Bygdaheimen etter 60 dagar vert utrekna etter vederlagsforskrifta (etter inntekt)
* Satsar på natt- og kortidsopphald, vederlag o.l. vert fastsett sentralt kvart år.

Heimetenester timepris