Pleie og omsorgstenester

Pleie og omsorgstenester

Pleie- og omsorgstenester
Teneste Pris
Kurdøgnpris kr 3 304,-
Sal av plassar på sjukeheim kr 2 600,-
Dagopphald (Betaler for middag) Gratis
Nattopphald* kr 90,-
Kortidsopphald pr døgn (dei fyrste 60 dagane)* kr 170,-
Middag kr 85,-
Middag halv porsjon kr 61,-
Kvelds/frukost kr 32-
Fotpleie kr 358,-
Frisør (gratis ved langtidsopphald, andre betalar fullt ut)
Tryggleiksalarm pr mnd kr 148,-
Opphald på Bygdaheimen etter 60 dagar vert utrekna etter vederlagsforskrifta (etter inntekt)
Satsar på natt- og kortidsopphald, vederlag o.l. vert fastsett sentralt kvart år. *(ikkje vedteke for 2020)

Heimetenester timepris