Rein Hardangerfjord

Rein Hardangerfjord er eit femårig prosjekt for å rydda Hardangerfjorden for plast på avveie. Aksjonen er verdas største ryddeaksjon for plast. I fjor stilte meir enn 2000 ryddarar opp på over 160 ryddeaksjonar langs heile fjorden.

Kommunane rundt Hardangerfjorden, fleire havbruksselskap, ei rekke forskingsinstitusjonar (Marfo, Norce, UiB), organisasjonar og offentlege institusjonar deltar. Både handelens miljøfond og Fiskedirektoratet er store deltakande institusjonar.  

Opprett eigen ryddeaksjon

Ynskjer du å samle ein gjeng og opprette ein eigen ryddeaksjon så kan du gjera det her: https://ryddenorge.no/aksjon/opprett

Ynskjer du å vera med på ein aksjon så kan du leite etter aksjonar i ditt nærområde i fylgjande kart: https://ryddenorge.no/aksjoner

Har du spørsmål angåande ryddeaksjonen? Sjå Lokale ryddelag og skular - Reinhardanger (reinhardangerfjord.no) eller ta kontakt med kommunekoordinator Eirin Aasland via: e-post eirin.aasland@eidfjord.kommune.no.

Kontakt

Eirin Aasland
Rådgjevar natur, miljø og landbruk
E-post
Mobil 45 22 70 04