Bod, uthus eller garasje

Bod, uthus eller garasje

Desse bygningstypane er frittliggjande bygningar som ikkje skal nyttast til å bu i.

Du treng ikkje søkja

Sjølv om ikkje tiltaket er søknadspliktig, må du informera kommunen om tiltakets plassering når det er ferdigstilt:

Meld inn bygning eller tiltak som er unnteke søknadsplikt

Du kan søkja sjølv

  • Dersom den frittliggjande bygningen ikkje skal nyttast til å bu i, og samla bruksareal (BRA) eller bebygd areal  (BYA) er over 70 m²
  • Dersom bygget er på maks ein etasje. Kjellar vert ikkje rekna som eigen etasje.

Slik søkjer du

Fagfolk må søkja for deg

  • Dersom bygningen er større enn 70 m² bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA)
  • Dersom bygningen har meir enn ein etasje

Finn føretak med sentral godkjenning

Kontakt

Ingrid Bakke
Byggesakshandsamar
E-post
Telefon 53 67 36 53
Mobil 948 30 164

Opningstider

Måndag - fredag
08.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00