Slik søkjer du

Slik søkjer du

Skal du i gang med eit tiltak på eigedomen din? Her får du informasjon om byggjesaksprosessen og kva informasjon som må vera med i søknaden.

Søknadsprossen kan fort virka uoversiktleg, men desse åtte stega hjelper deg på vegen frå idè til ferdig søknad

Kontakt

Rebecca Mørkve
Byggesaksbehandlar
Telefon +47 53 67 36 55
Ivar Ulgenes
Byggesakshandsamar
E-post

Nytilsett, starta i Eidfjord kommune 01.11.22

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00