Bruksendring

Bruksendring

Om du skal nytta eit bygg eller delar av eit bygg til noko anna enn det er godkjent som, må du søkja om bruksendring.

Du kan søkja sjølv

  • Dersom du skal endra bruken av rom frå tilleggsdel til hovuddel innanfor ei brukseining, til dømes frå bod til soverom.

Slik søkjer du

Fagfolk må søkja for deg

  • Dersom du skal nytta bygget til anna føremål enn det du gjer i dag. Dette vil gjelda om du til dømes ynskjer å nytta ei hytte til bustad, eller ein bustad til næringslokale.
  • Dersom du skal etablera ny leilegheit i eit eksisterande bygg
  • Dersom du vil få godkjent ein eksisterande utleigedel som sjølvstendig bueining

Finn føretak med sentral godkjenning

Kontakt

Linn Sæbø Øksnes
Byggjesakshandsamar
E-post
Mobil 414 48 908
Daniel Aalerud
Byggjesakshandsamar
E-post
Telefon 53 67 36 57
Mobil 948 30 164

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00