Eldstad/skorstein

Eldstad/skorstein

Du må alltid melda frå til kommunen når du installerer, endrar eller fjernar ein eldstad/skorstein. Dette gjeld uavhengig av om du må søkja om byggjeløyve.

Bakgrunnen for dette er at Brannvesenet skal få operert raskare og tryggare om ein brann oppstår.

Melding om eldstad/skogstein

Du treng ikkje søkja

  • Dersom du skal installera, endra, riva eller reparera eldstad innanfor ein og same brukseining eller branncelle.

Fagfolk må søkja for deg

  • Dersom du skal byggja, riva, endra eller rehabilitera ein skorstein

Finn føretak med sentral godkjenning

Merk at det skal vera eit ansvarleg føretak som står for søknaden, med erklæring om ansvarsrett for dei som står som prosjekterande og utførande av arbeidet.

Miljøtilskot og tilsyn

Du kan søkja om tilskot for ein meir effektiv og miljøvennleg eldstad

​​​​Les mer om feiing og tilsyn i Eidfjord kommune