Platting, terrasse, veranda eller balkong

Platting, terrasse, veranda eller balkong

Kva er forskjellen?

 • Platting og terrasse er konstruksjonar for uteareal over bakkenivå, ofte med trapp til terrenget.
 • Veranda er ein open bygningsdel, understøtta og eventuelt med tak.
 • Balkong er ein utstikkande og open bygningsdel med rekkverk, utan understøtte.

Du treng ikkje søkja

 • Dersom tiltaket er i samsvar med gjeldande reguleringsplan
 • Dersom plattingen/terrassen er lågare enn 0,5 meter over ferdig planert terreng. Slike konstruksjonar er ikkje omfatta av avstandskravet, og kan plasserast nærare nabogrensa enn 4 meter.
 • Dersom verandaen er inntil 15 kvadratmeter bebygd areal eller bruksareal. Verandaen må vera understøtta, kan ikkje overstige to etasjar og må plasserast minst 4 meter frå nabogrensa.
 • Dersom tiltaket vert bygd med tilstrekkeleg avstand frå offentleg regulert veg

Du kan søkja sjølv

 • Dersom terrassen/plattingen er under 50 kvadratmeter
 • Dersom verandaen er mellom 15-50 kvadratmeter og vert bygd på einebustad, tomannsbustad eller mindre rekkjehus

Slik søkjer du

Fagfolk må søkja for deg

 • Dersom plattingen eller terrassen er over 50 kvadratmeter
 • Dersom du skal byggja eller riva ein takterrasse
 • Dersom du skal byggja eller riva ein balkong

Finn føretak med sentral godkjenning

Kontakt

Ingrid Bakke
Byggesakshandsamar
E-post
Telefon 53 67 36 53
Mobil 948 30 164

Opningstider

Måndag - fredag
08.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00