Riva eit bygg

Riva eit bygg

Før sender inn søknad eller startar rivinga, bør du sjekka gjeldande planstatus for eigedomen.

Du treng ikkje søkja

Du kan søkja sjølv

I samband med rivinga må du

 • Varsla eventuelle pantehavarar eller kreditorar som har pengehefte i eigedomen
 • Avklara fråkopling av straum og telefontenester med leverandørane
 • Dersom bygget er tilkobla kommunalt vatn- og avlaupsanlegg, må du kontakta vatn- og avlaupsavdelinga i kommunen

Slik søkjer du

Fagfolk må søkja for deg

 • Dersom fagfolk må søkja om bygging av tilsvarande bygg

Finn føretak med sentral godkjenning

Merk at dersom tiltaket gjeld riving av bygning eller del av bygning større enn 100 m² bruksareal (BRA), må det utarbeidast ein avfallsplan som gjer greie for planlagt handtering av byggavfallet jf. § 9-6 i byggteknisk forskrift (TEK17)

  Kontakt

  Louise Pettersen
  Ass. kommunalsjef/byggesakshandsamar
  E-post
  Telefon 53 67 36 54
  Mobil 415 77 063
  Ingrid Bakke
  Byggesakshandsamar
  E-post
  Mobil 948 30 164

  Opningstider

  Måndag - fredag
  08.00 - 15.00

  Sentralbord
  09.00 - 15.00