Eidfjord Kommune

Riva eit bygg

Riva eit bygg

Før sender inn søknad eller startar rivinga, bør du sjekka gjeldande planstatus for eigedomen.

Du treng ikkje søkja

Du kan søkja sjølv

I samband med rivinga må du

  • Varsla eventuelle pantehavarar eller kreditorar som har pengehefte i eigedomen
  • Avklara fråkopling av straum og telefontenester med leverandørane
  • Dersom bygget er tilkobla kommunalt vatn- og avlaupsanlegg, må du kontakta vatn- og avlaupsavdelinga i kommunen

Slik søkjer du

Fagfolk må søkja for deg

  • Dersom fagfolk må søkja om bygging av tilsvarande bygg

Finn føretak med sentral godkjenning

Merk at dersom tiltaket gjeld riving av bygning eller del av bygning større enn 100 m² bruksareal (BRA), må det utarbeidast ein avfallsplan som gjer greie for planlagt handtering av byggavfallet jf. § 9-6 i byggteknisk forskrift (TEK17)

Kontakt

Rebecca Mørkve
Byggesaksbehandlar
Telefon 53 67 36 55
Mobil 90 16 34 31

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00