Må eg søkja?

Regelen er at tiltaket ikkje må vera i strid med loven og tilhøyrande forskrifter, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, løyver og anna regelverk.

Finn ut om du må søkja eller kan tilpassa bygningen slik at du slepp å søkja

Om du treng å søkja eller ikkje, avheng av kva du skal byggja og kor stort tiltaket er.

Dersom tiltaket du skal i gang med ikkje er nemnt i punkta over, må du ha fagfolk til å søkja for deg. Dei vil stå som ansvarleg for bygginga.

Slik søkjer du

Finn føretak med sentral godkjenning

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00