Meld inn ulovleg tiltak

Om du har mistanke om ulovlege forhold, gjer du fylgjande:

  1. Snakk med naboen din
  2. Sjekk "postliste/innsyn" om det er gjeve løyve til arbeidet
  3. Sjekk om tiltaket er unnteke søknadsplikt
  4. Meld frå til oss om du mistenker at arbeidet er ulovleg

Skjema for melding om ulovleg tiltak

Når du har sendt inn meldinga, vert den registert hos oss og fordelt til ein sakshandsamar for vidare oppfølging. Dokumenta vert ikkje publisert før sakshandsamar har sett på saka og vore i kontakt med innsendar.

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00