Klarlegging av eksisterande grense

Klarlegging av eksisterande grense

Om du usikker på kor eksisterande grense mellom to eigedomar går, kan du søkja om å få klarlagt eksisterande grense. Det same kan du gjera dersom grensemerkene er borte.

Det må gjennomførast ei oppmålingsforretning der grensene vert påvist, merka og målt. Resultatet av oppmålingsforretninga vert ført inn i matrikkelen som er Norges offisielle eigedomsregister.

Søknadsskjema

Du må nytta sentralt søknadsskjema frå Kartverket.

Vedlegg

Prisar

Klarlegging av grenser som tidlegare har vore koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (kartforretning), punkt 5.10.

Klarlegging av grenser som ikkje har vore koordinatbestemt, punkt 5.11

Merk at det i enkelte saker kan vera aktuelt å fakturera etter fleire punkt i gebyrregulativet.

Kontakt

Bente Elin Hereid
Oppmålingsansvarleg
E-post
Telefon 53 67 36 56
Mobil 918 60 165

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00