Samanslåing av eigedomar

Ved å slå saman fleire eigedomar til ein eigedom, får du ein meir oversiktleg struktur på eigedom.

Les om samanslåing av eigedommar på Kartverket sine heimesider

Krav for at eigedomane kan slåast saman

  • Eigedomane må liggja i same kommune
  • Eigedomane må ha same heimelshavarar
  • Samanslåinga må oppfylla krav i matrikkellova § 18 og matrikkelforskrifta § 43
  • Samanslåinga må ikkje føra til prioritetskollisjon mellom panthavarar

Sjema for krav om samanslåing av eigedomar

Prisar

Det er gratis å slå saman eigedomar. Saka vert avslutta med utsending av nytt matrikkelbrev, og dette vert fakturert etter punkt 5.15 i gebyr for matrikkelsaker.

Kontakt

Bente Elin Hereid
Oppmålingsansvarleg
E-post
Telefon 53 67 36 56
Mobil 91 86 01 65

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00