Vedtak i namnesak frå Statens kartverk

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av nokre stadnamn, to av namna ligg i Eidfjord kommune.

Vedtaksbrevet med tilhøyrande namneliste ligg nede på denne sida. Vedtak om skrivemåtan kan etter § 12 i lov om stadnamn påklagast. Klagefristen er tre veker frå vedtaket er koma fram til mottakaren. Ei klage må sendast til kartverket med kopi til kommunen.

Vedtak i namnesak 2022-26 Austdalen-Austdal mfl. Ullensvang kommune (PDF, 217 kB)
Namneliste i sak 2022-26 Ullensvang kommune (PDF, 552 kB)

Kontakt

Bente Elin Hereid
Oppmålingsansvarleg
E-post
Telefon 53 67 36 56
Mobil 91 86 01 65