Eigedomsskatteliste 2020

Eigedomsskatteliste 2020

Eigedomsskattelistene for 2020 vert lagt ut til offentleg gjennomsyn i ekspedisjonen på Eidfjord kommunehus frå 28. februar - 21. mars 2020.

Klage på takst og utskriving må sendast skriftleg til Eidfjord skattekontor innan 6 veker.

Send til:

Eidfjord eigedomsskattekontor,
Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord

Eller e-post til:

postmottak@eidfjord.kommune.no