Fokus på ladevettreglar i samband med brannvernveka

Fokus på ladevettreglar i samband med brannvernveka

Me er midt i årets brannvern veka og i år er det ekstra fokus på ladevettreglane. 

Me får stadig fleire ladbare artiklar i heimen. Alt frå mobil, nettbrett og pc, til ladare verktøy, tannbørstar og klokker. Som eit førebyggande tiltak er det derfor viktig å skape gode vanar knytt til lading. 

Film om ladeskrekk

Ladevettreglar