Hytta på Sandvad i påsken 2024

Eidfjord kommune eig ei trehytte som ligg i Veigdalen tvers overfor turisthytta på Hedlo. Hytta er meint til bruk for innbyggjarar i Eidfjord og vert lånt ut gratis.

Søknad

 • Søknadsfrist for påsken er 1. mars
 • Merk søknaden med saks-id 20/150
 • Dersom fleire er interessert, vert det loddtrekning
   

Søknadsskjema

Om hytta

 • Hytta har 3 soverom med 6 sengeplassar, vedovn, solcelle, snurredass og gass
 • Vatn kan hentast i bekk/elv
 • Det fylgjer ikkje med skuterløyve for å koma seg til hytta
 • Nøkkel vert utlevert i samband med utleiga i resepsjonen på kommunehuset
   

Sandvad - om hytta

Spørsmål

Dersom du lurar på andre ting, ta kontakt med Drift & Forvaltning v/Thomas H. Eide

Kontakt

Sentralbord
Sentralbord
E-post
Telefon 53 67 35 00