Influensavaksine

Det er tid for influensavaksinasjon! Kommunelegekontoret får vaksinane i hus om lag 15.oktober.

Vaksinasjonsdagar

 • torsdag 17/10
 • fredag 25/10

Begge dagar 09.00 - 11.30 og 12.00 - 14.00

Pris og oppmøte

Det er berre å møta opp. Prisen for vaksinasjon (vaksine og arbeid) er kr 150. Denne summen vert ikkje registrert som eigenandel, og dei som har frikort må også betala.

Kven bør ta vaksine?

Tilråding frå Folkehelsa og WHO er:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
 • Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Dei som bur i omsorgsbustad og sjukeheim
 • Alle frå fylte 65 år

Barn og vaksne med:

 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Her kan du lesa meir

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/