Invitasjon til avsluttande møte - utkast til tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde

Statsforvalteren i Oslo og Viken invitere til eit avsluttande, digitalt møte for arbeidet med utkast til tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde. Tidspunktet for møtet er 8. november frå kl. 14 til 16.

Les heile invitasjon:
Invitasjon til avsluttande møte (PDF, 235 kB)