Krevjande forhold for villrein på Hardangervidda

Krevjande forhold for villrein på Hardangervidda

Eidfjord viltnemnd viser til vedlagte informasjon. Det vert oppmoda til å halda hundar i band og ikkje oppsøkja eller følgja etter villrein om denne vert oppdaga.

Sjølv om det fram til 1. april ikkje er bandtvang, skal hundeeigar ha kontroll på hunden slik at han ikkje uroar eller jager vilt.

Viltnemnda gjer og merksam på at det på kort varsel kan innførast tvungen bandtvang.

Vanskeleg vinter for reinsdyra - vis omsyn (PDF, 768 kB)

Kontakt

Gunnar Elnan
Rådgjevar - Plan
E-post
Telefon 53 67 36 52
Mobil 476 12 205