Lag naudplakat til hytta

Mange hytter ligg litt utanfor allfarveg og har ikkje nødvendigvis ei vegadresse.

Med en naudplakat på hytta er det enklare for deg å forklare vegen for naudetatane, dersom noko skulle skje.

Meir informasjon: Lag naudplakat til hytta (vestbrannregion.no)