No kan du søkja om sosialhjelp digitalt

Du kan no søkja om sosialhjelp digitalt i kommunen vår. Den nye løysinga gjer at du kan søkja heimanfrå heile døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

Digital søknad

For å søkja sosialhjelp digitalt, må du logga deg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre tryggingsløysingar som Buypass eller Comfides.

Søknad og skjema (NAV)

Treng du hjelp?

Treng du hjelp til utfyllinga, kan du ringja NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få rettleiing over telefon.
Du kan også få hjelp på Nav-kontoret i opningstida. Dersom du av ulike årsaker ikkje kan eller ønskjer å nytta deg av den digitale søknaden om sosialhjelp, kan du framleis møta opp på Nav-kontoret eller bruka papirsøknad.

Meir informasjon

Du finn meir informasjon om økonomisk sosialhjelp på nav.no