Nytt kommunenummer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsett nye kommune- og fylkesnummer, som gjeld frå 1. januar 2020. 

Nye nummer

  • Fylkeskommunen Vestland 46
  • Eidfjord kommune 4619

- Den nye nummerserien er ein viktig byggekloss i arbeidet med å leggja til rette for eit moderande og fremtidsretta velferdssamfunn, sier statsråd Jan Tore Sanner.

Kvifor?

Sammenslåing av fylkeskommunar gjer det nødvendig å fastsetja nye kommunenummer til alle kommunane i det nye fylket, då dei to første sifra i eit kommunenummer viser til fylke, og dei to siste til kommunen. 
 
Dei store, offentlege registrane og all kommunal statistikk er bygd opp etter kommunenummer. Kommunenummer gjer derfor at me har eit svært godt kunnskapsgrunnlag på mange felt, mellom anna økonomi, befolkningssamansetning, skule, helsa og flytting.

– Det er viktig at alle kommunar og fylkeskommunar, også kommunar som ikkje skal slå seg saman, legg til rette for den nye nummerserien slik at me kan fortsetja utviklinga av det digitale Noreg og skape betre tenester for innbyggarane, seir kommunal- og moderniseringsministaren.