Tilbod om oppfriskingsdose med koronavaksine til alle over 18 år

Regjeringa har bestemt å fylgja Folkehelseinstituttet sine råd om ny oppfriskingsdose med koronavaksine til dei som er 75 år eller eldre, og sjukeheimsbebuarar dersom det har gått meir enn 6 månader sidan forgje dose.

Eidfjord legekontor har oppfriskingsdosar tilgjengeleg og ber deg som har ynskje om ny dose å ta kontakt på vaksine telefonen på SMS tlf: 900 28 051.

Skriv namn, fødselsdato og stadfesting på at du ynskjer vaksine.

Du vil få nærmare beskjed om tid og stad for vaksinasjon.

Kontakt

Koronatelefonen
Mobil 90 02 80 51

Kvardagar mellom 08:00-15:00