Uttale om parkeringsforskrifta for Tinnhølområdet

Ynskjer uttale til parkeringsforskrifta for Tinnhølområdet sesongen 2023.

Frist for å senda innspel er 01.11.2023

Evaluering

Eidfjord kommunestyre vedtok Forskrift om atferdsreglar og parkering på og ved Tinnhølvegen i Eidfjord kommune 15.05.2023. Parkeringsforskrifta har vore gjeldande for området Tråastølen, Tinnhølvegen og Tinnhølen denne sesongen, og Eidfjord kommune skal no evaluere forskrifta.

I samband med evalueringa ynskjer me di tilbakemelding på korleis sesongen har vore no når forskrifta har vore gjeldande. Me ynskjer å høyra både kva som har vore bra og kva som ikkje har vore bra.

Forskrift

Forskrift om atferdsreglar og parkering på og ved Tinnhølvegen

Innspel

Innspel kan sendast til postmottak@eidfjord.kommune.no eller per brev til Eidfjord kommune, Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord.

Frist for å senda innspel er 01.11.2023

Vegen vidare

Gjennom evalueringa vil kommunen også ta stilling til om forskrifta skal halde fram slik den er eller om den skal reviderast. Ved ei eventuell revidering må endringane ut på høyring.  Det skal altså ikkje gjerast nokon endringar på noverande tidspunkt.