Varsel om snøskredfare

Varsel om snøskredfare

NVE melder om stor snøskredfare (faregrad 4) onsdag 12. januar 2022, i følgjande varslingsområde: Hardanger, Indre Fjordane, Indre Sogn, Jotunheimen og Voss.

Snøskred

Omfattande ustabile forhold. Mange store og nokre svært store natuleg utløyste skred er forventa. Hald avstant til utløysings- og utløpsområder for snøskred.

Sjå https://www.varsom.no/snoskredvarsling/ for meir informasjon og oppdateringar.

Flaum

NVE har òg sendt ut varsel om fare for flaum, og jord-, sørpe- og flaumskred på oransje nivå for Vestland, gjeldande frå onsdag 12. januar.

Det er meldt mykje regn, opp til 200 mm nedbør (regn) utsette stadar i løpet av onsdag og torsdag. Saman med høg temperatur og sterk vind vil det gje stor snøsmelting i område med snødekke.

Det er viktig å halda stikkrenner, kummar og andre vassvegar fri for snø/is, grus, søppel, kvist og lauv. Tette vassvegar med oppdemt vatn kan føre til skred.

NVE seier òg at kraftig erosjon i vassdrag stadvis kan utløysa mindre utglidingar, som kan redusere stabiliteten langs vassdraget.

Varsam.no