Tilkopling vatn og avlaup

Tilkopling vatn og avlaup

Om du ynskjer å kopla deg til offentleg vatn- og avlaupsanlegg, må du senda inn søknad for sanitærabonnement.

Søknadsskjema for sanitærabonnement

Vatn- og avlaupsanlegg i Eidfjord