Tilkopling vatn og avlaup

Om du ynskjer å kopla deg til offentleg vatn- og avlaupsanlegg, må du senda inn søknad for sanitærabonnement.

Søknadsskjema for sanitærabonnement

 

Tilknyting vatn og avløp

Kontakt

Magnus Innvær
Saksbehandlar - VA
E-post
Mobil 90 40 96 47

Kontor i 2 etg. på kommunehuset

Nils Christian G. Heen
Driftsoperatør, vatn- og avlaup
E-post
Mobil 48 99 59 96