Modnen barnehage

Modnen barnehage

Modnen barnehage ligg sentralt til på Lægreid. Barnehagen vart pussa opp i 2017, og består av 4 avdelingar.

Opningstider

Barnehagen er open måndag til fredag, frå kl. 07 til 16.30. Barnehagen er stengt i påske- og juleferie.

Søknadsfrist og opptak

Hovudopptaka er i januar og august.

  • For oppstart i januar er søknadsfristen 1. oktober året før
  • For opptak i august er søknadsfristen 1. mai same år

Søk eller endre barnehageplass

Prisar for barnehageplass

Tilvenning

Før barnehageoppstart er det sett av 3 dagar for tilvenning. Dette er kortare dagar, der ofte mamma eller pappa er med.

Verdigrunnlag og satsingsområde

Avdelingar

Avdelingar i Modnen barnehage
Avdeling Alder Antall plassar Telefon Mobil
Molte 0-3 år 9-11 53 67 36 08 90 23 02 17
Tyttebær 0-3 år 9-11 53 67 36 07 90 24 64 08
Eple 3-6 år 18-24 53 67 36 06 94 83 69 02
Blåbær 3-6 år 18-24 53 67 36 05 94 83 71 29

Kontakt

Aina Næss
Einingsleiar /barnehagemynde
E-post
Telefon 53 67 36 02
Mobil 975 93 150
Anett Viveli
Ass.einingsleiar/Pedagogisk leiar
E-post
Mobil 924 43 802

Adresse

Skulevegen 10
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - Fredag
07.00 - 16.30