Ervervsløyvehavarar

Ervervsløyvehavarar

Ervervsløyvehavarar 2019-2023
Ervervsløyvehavarar 2019-2023
A-løyve B-løyve
Erling Medhus Eidfjord Elektro
Herman Stakseng Jan Arne Bu (2020 og 2021)
Vikgutane AS
Bjørn Johan Stakseng
Dyranut Turisthytta
Maurseth hovedgård
Sysendalen Fjellhytter
Høl gard
Hardangervidda hytteservice AS (2020)
Helge Steinar Seim
Trolltoget AS (2020)
Anders Vaksdal (2020)
Rannveig Garen (2020)
Eidfjord byggevarer AS (2020)
Georg Bremnes (2020 og 2021)