Ervervsløyvehavarar 2023-2024

Ervervsløyvehavarar 2023-2024
A-løyve B-løyve
Høel Gard Eidfjord Elektro
Maurseth Hovudgård Eidfjord Byggevarer AS
Gunnar Garen
Ingrid Stakseng Ukvitne
Erling Medhus
Helge Steinar Seim
Herman Stakseng
Sysendalen Fjellhytter
Vikgutane AS
Bjørn Johan Staksen
Hardangervidda Hytteservice As
Georg Bremnes
Eidfjord Bygdaservice
Dyranut Turisthytte