Utleige av kommunale bygg

Eidfjord kommune ber om at utleige av kommunale bygg vert booka seinast 14 dagar før utleigedato. Dette grunna reinhald og betydning for anna drift av eller i dei kommunale bygga.

Generelt for utleige av kommunale bygg

 

Sjekkliste etter leige av kulturbygg

Krev arrangementet ditt skjenkeløyve?

Booking lokale

Kontakt

Sentralbord
Sentralbord
E-post
Mobil 53 67 35 00

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00