Tilskot til oppgradering av utleigebustadar

No kan du søkja om tilskot til oppgraderinga av utleigebustad i Eidfjord kommune. 

Eidfjord kommunestyre vedtok i budsjettet for 2024 og setta av 2.000.000 kr til oppgradering av utleigebustadar.

Mål

Overordna mål om å få fleire utleigebustadar på marknaden. Tiltskotsordninga skal stimulera til at
innbyggjarar får tilrettelagt og klargjort leilegheit/bustad for fast utleige.

Reglar for ordninga

Eidfjord kommunestyre vedtok i møtet 4.mars reglar for tilskotsordninga, og det er satt opp to fristar i året for innsending av søknader.  1 mai og 1 oktober er satt opp som søknadsfrist. Behandlingstida er ca. 3 veker i etterkant av fristen. Les reglar for tilskotsordninga her

Søknad

Send inn søknad elektronisk - digitalt søknadsskjema finn du her.
Me anbefaler at du loggar inn med BankId, då vert informasjon du legger inn lagra på “din side” og du kan hente den opp igjen ved behov.