Søknad om løyve til motorisert ferdsel i utmark for sommarsesongen 2024

Eidfjord kommune har ansvar for motorferdsel i utmark til mål i Eidfjord utanfor Hardangervidda nasjonalpark. Søknad for landing med helikopter/sjøfly, bruk av traktor og motorisert båt skal søkjast til Eidfjord kommune.

Søknadsfrist 16. juni

Kommunen ynskjer søknadar innan 16 juni for handsaming i god tid før ferieavvikling.
Det må påreknast minimun 3 veker sakshandsamingstid etter søknadsfristen. 

Under ferieavvikling kan det påreknast lenger sakshandsamingstid.

Bruk elektronisk søknadsskjema

Søknadsskjema om motorferdsel utanfor nasjonalparken

Skjema kan òg leverast til Eidfjord kommune, Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord

Utfyllande informasjon om ferdsel i utmark