Eigenberedskap

Eigenberedskap

Tenk over kva du skal gjera ved orkan eller storm, store nedbørsmengder og flaum, langvarige straumbrot, branntilløp og andre ulukker. 

Det er viktig å vera budd på ekstremvèr og moglege følgjer i timane og dagane etter. Feil på elektrisitet, tele, data og vassforsyning kan få mykje større konsekvensar i dag enn for nokre år sidan.  

Skriv ut og les meir i vår brosjyre, så har du den liggande om straumen går  (PDF, 4 MB)